کارآموزی ایستگاه گاز

سیستم کار و روغنکاری توربوشارژها (توربین) سیستم هوای اسکاونجینگ S/W : مبدل و فیلتر واحد پمپ اولیه روانكاری انجین: سیستم آب خنك كاری سیستم آب خام ایستگاه Raw water system مخزن آب خام Raw Water Tank : سیستم آب جاکت سیستم خنک کنندۀ جاکت واتر: برج خنک کن|41009791|cxo
هم اکنون فایل با موضوع کارآموزی ایستگاه گاز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

سیستم کار و روغنکاری توربوشارژها (توربین)

سیستم هوای اسکاونجینگ S/W :

مبدل و فیلتر واحد

پمپ اولیه روانكاری انجین:

سیستم آب خنك كاری

سیستم آب خام ایستگاه Raw water system

مخزن آب خام Raw Water Tank :

سیستم آب جاکت

سیستم خنک کنندۀ جاکت واتر:

برج خنک کننده Cooling tower :

پمپ های سیستم خنک کاری

مسیر برگشت اّب کولینگ تاوری

آب مقطر مورد نیاز برای خنك كاری

مخزن آب مقطر

سیستم خنك كاری – آب پوششی

سیستم هوای متراکم:

طریقه ساخت هوای متراکم ایستگاه

بهره برداری از سیستم هوای فشرده

راه اندازی کمپرسور هوا