پروژه کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور

کاتالیست: تقسیم بندی کاتالیستها: پایه کاتالیست خواص پایه کاتالیست : فلز فعال: فعال کننده های کاتالیست: خواص فیزیکی کاتالیست : عمل نفوذ : عوامل موثر بر فعالیت کاتالیست : خواص اصلی یك كاتالیست : فعالیت كاتالیست : قدرت انتخاب : درجه ثبات : تکنولوژی ساخت|41009789|cxo
هم اکنون فایل با موضوع پروژه کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کاتالیست:

تقسیم بندی کاتالیستها:

پایه

کاتالیست

خواص پایه کاتالیست :

فلز فعال:

فعال کننده های کاتالیست:

خواص فیزیکی کاتالیست :

عمل نفوذ :

عوامل موثر بر فعالیت کاتالیست :

خواص اصلی یك كاتالیست :

فعالیت كاتالیست :

قدرت انتخاب :

درجه ثبات :

تکنولوژی ساخت کاتالیست

مکانیزمهای غیر فعال شدن کاتالیست :

رسوب گرفتن:

مسموم شدن :

درهم ادغام شدن :

تصعید :

برسی اثرات ترکیبات فلزی:

بررسی اثرات ازت در راكتورها :

ازت به صورت مولکولی :

مواد آلی نیتروژندار :

بررسی اثرات کلر:

تاثیر اکسیژن بر سیستم راکتورها:

تاثیر آب مقطر تزریقی:

تاثیر فشار راکتور :

تاثیر فشار جزء هیدروژن:

میزان گاز گردشی :

احیاء کاتالیست واحد آیزوماکس:

عملیات اولیه :

مراحل احیاء کاتالیست :

تخلیه گاز خروجی از بدنه راکتورها:

واكنشهای بستر كاتالیست:

فرآیند آیزوماكس:

قسمتهای اصلی High presser :

قسمتهای اصلی Low presser :

خوراک واحد آیزوماکس :

کمپرسورها:

کمپرسورهای بوستر :

کمپرسور ریسایکل(کمپرسور گاز گردشی) :

ورود مواد به واحد ایزوماکس :

راكتورها :

برج :debutanizer

عملیات در برج Feractionator :

متغیرهای عملیاتی هایدروکراکر

شیمی نفت و هیدروکربورها :

ایزومری :

کاربرد پارافین ها :

تولید ایزومر:

آلکیلاسیون :

2-1- نفتن ها (سیکلو پارافینها) :

موارد استفاده نفتن ها :

3-1- آروماتیکها :

موارد کاربرد و عدم کاربرد آروماتیکها :

ترکیبات اکسیژندار نفت خام :

ترکیبات گوگرددار:

مشخصات فلزی نفت خام :

ترکیبات ازت دار نفت :

مبدل های حرارتی ( Heat exchangers ):

مبدل های لوله ای :

مبدل های گرمایی دو لوله ای :

مبدل های گرمایی پوسته ای – لوله ای :

انواع دسته لوله ها :

مبدل های گرمایی لوله ای حلزونی شكل :

مبدل های گرمایی صفحه ای :

مبدل های صفحه ای واشردار :

مزایای استفاده از مبدل های واشری :

انواع كورها:

شیرها VALVES:

پمپ ها PUMPS :

اساس كار توربو پمپ ها :

كمپرسور ها COMPRESSORS :